תגידי, זאת פיאה?

 אם נדמה לכם שנשים דתיות וחרדיות בפרט מסוגרות בד"לת אמותיהן, תחשבו שוב. רבות מהן מוכיחות שבכל הקשור לאופנה, הן דווקא מבינות מאוד, ואם כבר לכסות את ראשן לאחר הנישואין- אז לפחות לעשות זאת בשיק רב.

שורשי מנהג חבישת הפאה נעוצים כידוע בתקופת המקרא, ולאו דווקא משיקולים הלכתיים. זאת (וגם כיסויי-הראש האחרים כמו הכובע, הצעיף או המטפחת) הפכו למצווה מחייבת, ככל הנראה רק בתקופת המשנה והתלמוד (המאה הראשונה ועד המאה השישית לספירה). בדומה לדתות אחרות גם ביהדות משמשת הפאה (ושלל כיסויי הראש) לסימון מעמדה של האישה, כלומה מעידה על היותה נשואה.